Main

Wiki Wiki

(Přečtěte si JakNaWiki pokud chcete vědět fígle a vymoženosti PmWiki, kterou používají tyto stránky.)

 • Wiki je typ webu, na kterém mohou uživatelé obsah měnit, přidávat, odstraňovat nebo jinak upravovat rychle a snadno.
 • Wiki je sdílená stránka, která umožňuje uživatelům přidávat obsah podobně jako v internetových diskusích, ale navíc jim také umožňuje měnit stávající obsah.
 • Wiki umožňuje vytvářet dokumenty kolektivně pomocí jednoduchého značkovacího jazyka za použití webového prohlížeče. Jedna strana ve wiki je označována jako „wiki stránka“, zatímco celá skupina stránek, které bývají obvykle značně propojeny, je nazývána „wiki“.
  • Historicky první wikiweb se jmenoval WikiWikiWeb a byl založen v roce 1995 autorem, který se jmenoval Ward Cunningham.
  • Původní popis wiki podle W.Cunninghama zněl: "Nejjednodušší on-line databáze, která by mohla fungovat."
  • Wiki systémy mají různě druhy použití. Wiki-Weby používá celá řada organizací jako interní bázi znalostí. Jedním takovým příkladem může být KIV Wiki (neplést s dříve zmíněným Kiwi).
  • Existence wiki přispívá k posilování aktivního zapojení lidí do učení. Každý se může stát přímým podílníkem na tvorbě výukového obsahu. Ze studujících se tak velice rychle stávají učitelé.
  • Někdy jsou používány termíny wikiwiki nebo WikiWiki namísto termínu wiki.
  • V užším smyslu jsou někdy Wiki (s velkým „W“) a WikiWikiWeb? používány jako odkaz na Portland Pattern Repository?, první wiki.
 • Slovo wiki ([ˈwiː.kiː] <wee-kee> nebo [ˈwɪ.kiː] <wick-ey>) pochází z havajštiny a znamená "rychle"
  • Hezká je historie použití tohoto sousloví pro WikiWiki weby, popsaná na wikipedii[3].
  • Varujeme studenty před prohozením slabiky, čímž dostaneme úplně jiný význam, více viz Kiwi Wiki
 • Software, potažmo web?, umožňující uživatelům rychle přidávat a upravovat informace a zároveň provázat jednotlivé stránky souvisejícími odkazy.
  • Původně jej vytvořil W.Cunningham v roce 1995 pro design patterns projekt
  • Wiki software tedy vznikl v komunitě návrhových vzorů jako způsob psaní a diskuse o pattern language.
  • Původně se termín wiki používal zcela opačně. Wiki bylo označení typu softwaru a weby postavené na wiki byly označovány jako wiki-weby. Postupně došlo k přenesení významu slova wiki na výsledný web a pro použitou platformu byl zaveden termín wiki-software. -- PremekBrada: chybí odkaz na zdroje těchto informací
  • Wiki ukládá historie záznamu. Pokud uděláte chybu, nebojte se. Wiki vám ukládá staré kopie vašich stránek a umožní se vám k nim vrátit.
  • Seznam všech možných Wiki v různých jazycích
  • Některé open source wiki engines, které můžete využít: MediaWiki, Tiki Wiki, DokuWiki, popř. srovnání většiny známých
  • Přehled Top Ten Wiki Engines
  • Tato wiki využívá engine PmWiki, který je napsaný v jazyce PHP? a distribuovaný pod licencí GPL?.
  • Nejznámější online encyklopedie, Wikipedie, běží na MediaWiki
  • Wiki umí Tabulkový procesor (spreadsheet) pomocí WikiCalc
  • V tradičních wiki systémech je každá stránka reprezentována třemi způsoby: HTML kód, stránka jako výsledek zobrazení tohoto kódu prohlížečem a uživatelsky editovatelný zdrojový kód, ze kterého serverem vytváří HTML kód.
  • Důvodem k tomuto návrhu je, že HTML se svou velkou zásobou vnořených tagů je velmi komplikovaný pro rychlou editaci a odvádí pozornost od obsahu stránky. To, že uživatelé nemohou využít veškerou funkcionalitu, kterou HTML poskytuje, jako je JavaScript? a CSS, se jeví spíše jako výhoda, protože je tím zajištěna konzistence vzhledu.
 • Pro tvorbu nové stránky se využívá jednoduchých značkovacích jazyků závislých na konkrétním wiki systému.
 • Nově existuje i doménová koncovka tzv. GTLD .wiki, která je volně k registraci.
 • Jak nevytvářet stránky

Zajímavosti

 • WikiWiki jsou také brýle pilotky
 • Wiki je také prodejna a půjčovna sportovních potřeb.
 • Německý článek Wikipedie o BlasterWorm? byl upraven, aby obsahoval odkaz na stránku s tímto virem.

Externí odkazy