Main

Redmine ManualToto je tutoriál práce s bug-tracking systémem Redmine -- velmi nehotový, pomocníci vítáni! (Náměty: popis emailových notifikací, řešení typických SCM situací s Redmine, integraci se SCM a CI, oblibene pluginy např. "graphs" či "backlogs".)

Co to je Redmine

 • bug-tracking systém + wiki + repository browser + ...
 • web-based
 • více projektů

Domovská stránka nástroje je http://www.redmine.org/, další info o Redmine například na http://cs.wikipedia.org/wiki/Redmine.

Výuková instalace pro účely předmětů Katedry informatiky a výpočetní techniky je na http://students.kiv.zcu.cz:3000/.

1. Základní úkony

1.1 Vytvoření účtu

Na úvodní stránce systému Redmine (např. http://students.kiv.zcu.cz:3000) je možnost registrace nového účtu do systému Redmine.


Pro registraci nového účtu je nutno na této stránce v pravém horním rohu zvolit položku "Register" (či "Registrovat"). Tak se dostaneme do nabídky s registračním formulářem.

V tomto formuláři je nutno vyplnit požadované údaje:

 • Přihlášení - tedy uživatelské jméno (resp. login)
 • Heslo - vložení bezpečného hesla pro přihlášení uživatele do systému (pro větší bezpečí je doporučeno použít kombinaci minimálně 6 různých znaků)
 • Potvrzení - znovu zadání hesla pro potvrzení jeho korektnosti/validity
 • Jméno - křestní jméno uživatele
 • Příjmení - příjmení uživatele
 • Email - email uživatele pro zaslání potvrzovacího e-mailu, na tuto e-mailovou adresu zároveň budou chodit dále informační zprávy o stavu uživatelovo projektů


Na obrázku výše je vidět, registraci člena se jménem Premysl Orac s vyplněnými údaji.

Poslední položkou, kterou lze v registraci nastavit je jazyk prostředí systému Redmine.

Po vyplnění všech povinných údajů je nutno potvrdit registraci tlačítkem "Potvrdit".

1.2 Přihlášení uživatele a jeho role v projektech

Na úvodní stránce systému Redmine se po úspěšné registraci lze přihlásit svým vytvořeným účtem.

Po přihlášení vidí seznam projektů, na kterých se uživatel podílí. V těchto projektech může mít uživatel roli od "žádná" až po "admin".

Role uživatelů jsou takové, jaké nadefinuje admin instalace Redmine. Týká se také workflow tj. co s jednotlivými tickety může uživatel dělat. Např:

 • customer - může přidávat tickety, přidávat poznámky, sledovat ticket
 • developer - může si přiřadit ticket, modifikovat jeho stav
 • vedoucí - může uzavírat tickety, spravovat projekt

1.3 Nastavení účtu uživatele

Po přihlášení má uživatel možnost nastavit si svůj účet. Pro toto nastavení je vpravo nahoře položka "My account" (nebo-li "Můj účet"). Zde je možno změnit si své registrační údaje, změnu hesla (vpravo od nadpisu Můj účet a nahoře nad nadpisem E-mailová oznámení - anglicky "Change password") včetně jazyku prostředí systému Redmine (zde je možno změnit jazyk z přednastaveného English na Česky pokud jste tak neprovedli již při registraci).


Vpravo od formuláře s nastavením osobních údajů je možno v nabídce Emailová oznámení (resp. Email notifications) nastavit si oznámení zpráv pomocí e-mailu a to ve dvou variantách:

 • Pro všechny události všech mých projektů - pro sledování všech daným uživatelem vytvořených projektů nebo jejichž je členem
 • Pouze pro události, které sleduji nebo které se mne týkají - zasílání zpráv pouze u zvolených projektů nebo událostí v projektech

Případně lze vypnout zasílání zpráv o změnách provedených tímto uživatelem.

Další možností je změna, zda se má zobrazovat v uživatelově profilu e-mailová adresa, nastavení časového pásma, ve kterém se uživatel vyskytuje, a zda se mají komentáře u příspěvků zobrazovat v chronologickém pořadí či v obráceném chronologickém pořadí.

1.4 Vyhledávání v systému Redmine

Pro vyhledávání je v rozhraní Redmine položka vpravo nahoře (viz následující obrázek).


Touto položkou lze vyhledávat libovolná klíčová slova. Avšak pro přesnější vyhledávání lze po kliknutí na slovo "Hledat" vyvolat formulář rozšířeného vyhledávání.


Zde je možno vyhledávání filtrovat dle kritérií:

 • zda se má vyhledávat ve všech slovech (Všechna slova) nebo pouze v názvech (Vyhledávat pouze v názvech)
 • vyhledávat lze v kategoriích:
  • Úkoly
  • Novinky
  • Dokumenty
  • Changesety
  • Wiki stránky
  • Zprávy
  • Projekty

1.5 Výběr a vytvoření (pod)projektu

Pokud je uživatel členem nějakého projektu, je možno k jeho stránkám přistoupit dvěma způsoby:

 • V horní liště zvolíme položku Projekty - tak se dostaneme na seznam projektů vedených systémem Redmine a zde již vybereme požadovaný projekt.
 • Rychlejší způsob lze použít, pokud je uživatel již začleněn do nějakého projektu. Vedle nabídky pro vyhledávání se mu objeví roleta s nápisem "Zvolit projekt..." po jejímž zvolení je možno vybrat z otevřeného seznamu požadovaný projekt. Tato možnost je vidět na obrázku níže.


Nový top-level projekt zakládá uživatel, pokud k tomu má oprávnění, přes odkaz Projekty vlevo nahoře -- nad seznamem projektů je dostupná volba Nový projekt. Vytvoření podprojektu podřízeného aktuálnímu se provádí v záložce Přehled, kde je na pravé straně nabídka New subproject.

Na obrázku níže je vidět, jak vypadá formulář pro vytvoření nového (sub)projektu.


Formulář se skládá z těchto položek:

 • Název * (Povinná položka) - název subprojektu
 • Nadřazený projekt - nastavení, který z projektů má být nadřazeným vytvářenému subprojektu
 • Popis - popis projektu
 • Identifikátor - zkratka pro jednoznačnou identifikaci projektu (1-20 znaků, z písmen 'a-z' a pomlčky) - není možné ho dodatečně měnit
 • Homepage - webové stránky projektu
 • Veřejný - zda má být projekt vidět i uživatelům, kteří nejsou členy daného projektu

Dále jsou pak možné nastavení:

 • Fronty - typy možných (vytvořitelných) úkolů; nabídka je závislá na konfiguraci celého Redmine
  • Bug
  • Enhancement
  • Task
  • Support
  • Feature
 • Uživatelská pole - možná pole přiřaditelná k úkolům; nabídka je závislá na konfiguraci celého Redmine
  • Severity
  • Importance
  • Tags
 • Moduly - které záložky budou na stránkách projektu k dispozici; nabídka je závislá na konfiguraci celého Redmine
  • Sledování úkolů
  • Sledování času
  • Novinky
  • Dokumenty
  • Soubory
  • Wiki
  • Repository
  • Diskuse
  • Calendar
  • Gantt
  • Charts

2. Prostředí projektu

V rámci zvoleného projektu je vidět v liště několik záložek (tzv. modulů). Zde například vidíme lištu projektu Go Team!.


2.1 Přehled

Zde jsou vidět souhrnné informace o projektu. Mezi tyto informace patří popis projektu, seznam členů týmu (a jejich rolí) podílejících se na jeho vývoji či v položce Sledování úkolů informace o tom, kolik úkolů různých druhů (Bug, Enhancement, Task a Support) je z celkového počtu stále "otevřených".


Statistiky času stráveného na projektu

Po pravé straně obrazovky Přehled je vidět celkový strávený čas týmu na projektu. Pod ním jsou dva odkazy.

První Detaily po zvolení ukáže strávený čas nad jednotlivými úkoly členy týmu.


Zde je možno zobrazit pomocí volby Časový rozsah jak historii práce na úkolech dle přednastavených časových úseků, tak i manuálně časově omezenou (tedy od/do určitého data).

Přednastavené časové úseky jsou:

 • vše - tedy celou historii projektu
 • dnes
 • včera
 • tento týden
 • minulý týden
 • posledních 7 dnů
 • tento měsíc
 • minulý měsíc
 • posledních 30 dnů
 • tento rok

Pro možnost vlastního pohledu na tento průběh lze místo záložky Detaily přepnout do záložky Přehled.

Zde máme možnost třídit záznamy dle časových rámců:

 • Rok
 • Měsíc
 • Týden
 • Dny

My si pro příklad ukážeme jak bude vypadat výpis aktivit z měsíčního hlediska pro jednotlivé členy (časový rozsah je stále brán v úvahu dle toho, co je nastaveno v nabídce Časový rozsah - viz výše). Pro náš příklad tedy vybereme v položce časový rozsah na vše a z položky Detaily vybereme volbu Měsíc.


Nyní musíme z nabídky Přidat vybrat to, co chceme zobrazit. Řekněme tedy, že nás zajímá typ Aktivita (tedy typy aktivit).


Po tomto výběru dostaneme "časy strávené nad jednotlivými aktivitami rozdělené po měsících".


My však chceme vědět "kdo a jak dlouho na dané aktivitě pracoval". Tedy v položce Přidat vybereme člen. Výsledek tohoto výpisu je vidět na obrázku níže.


V případě, že chceme začít s výpisem znovu, tak zvolíme položku Smazat (vpravo od nabídky Přidat).

2.2 Aktivita

V této záložce projektu je vidět seznam aktivit provedených členy. Ukázka, jak tyto aktivity mohou vypadat je vidět na obrázku níže.


V pravo od seznamu aktivit je nabídka Aktivita, kde je možno nastavit, které druhy aktivit se mají zobrazit ve výpisu. Tyto druhy jsou:

 • Úkoly
 • Changesety
 • Novinky
 • Dokumenty
 • Soubory
 • Wiki úpravy
 • Zprávy
 • Spent time

Změna tohoto nastavení se projeví až po stisknutí tlačítka Použít.

Klepnutím na název aktivity lze zobrazit její detailní informace.


Dále je zde vidět v dolní části stránky seznam souborů, které byly v rámci "revize" změněny. Pokud si uživatel chce změny prohlédnout, stačí u daného souboru zvolit nabídku diff.

2.3 Plán

Plány slouží k tomu, když je projekt potřeba koncepčně rozplánovat na nějaké etapy (např. iterace nebo releasy aplikace) a k nim přiřazovat úkoly (tickety). Pro vytvoření plánu etapy je nutno nejprve vytvořit odpovídající verzi pod záložkou Nastavení.


V záložce Plán jsou pak vidět jednotlivé plány etap projektu a úkoly k nim přiřazené, včetně statistiky kolik úkolů je otevřených/uzavřených. Na pravé straně stránky je nabídka, kde lze filtrovat, které úkoly se mají zobrazit a zda se mají zobrazit i dokončené verze.


Přes tento výpis se dají úkoly upravovat jednotlivě i hromadně pomocí kontextové nabídky. Klepnutím na název úkolu si lze nechat vypsat informace o daném úkolu a úkol upravit. Při najetí kurzorem myši nad jednotlivé úkoly si můžete povšimnout, že se kurzor změní ze šipky na černý čtvereček se třemi bílými pruhy. To znamená, že se nad danou položkou dá vyvolat kontextové menu. Nejdříve však zvolíme ty úkoly, nad kterými chceme danou operaci provést (jednotlivě - stačí klepnout a daná položka se vybere a označí modře, v případě, že chceme provést výběr více položek, použijeme k tomu i klávesy CTRL nebo SHIFT). V případě, že máte dané položky vybrané, kontextovou nabídku vyvoláte kombinací stisknuté klávesy ALT + levé tlačítko myši nebo pravým tlačítkem.

Jak tato nabídka může vypadat je vidět na obrázku níže.


Nabídky, které nejsou danému uživateli povolené, jsou označeny šedivým textem. Popis jednotlivých možností viz část o Úkolech a navíc

 • Duplicate (POUZE pro výběr 1 položky) - vytvoří kopii výběru
 • Kopírovat - zkopíruje výběr
 • Přesunout - přesune výběr
 • Odstranit - odstraní vybrané úkoly

Pokud klikneme na název plánu jako takového (zde Iterace 7), lze upravit jeho nastavení přes odkaz vpravo. V případě, že jsou všechny úkoly plánu splněny, je možnost plán uzavřít -- stav změnit na Closed. Daný plán tím zmizí z pohledu všech plánů v záložce Plán a bude dostupný pouze při výběru Ukázat dokončené verze.


2.4 Nový úkol

Tato záložka slouží k zakládání nových úkolů. Lze v ní nadefinovat všechny možné parametry úkolu. Tyto parametry jsou:

 • Fronta * - k jakému typu úkolů se má daný úkoly přiřadit - tedy např.:
  • Bug -- hlášení chyby
  • Enhancement -- požadavek na vylepšení
  • Task -- technický úkol
  • Feature -- požadavek na novou funkčnost
 • Předmět * - přesný název úkolu
 • Popis - detailní popis úkolu (tento text lze formátovat - viz nápověda)
 • Stav * - počáteční stav úkolu
 • Priorita * - priorita úkolu (Urgent, High, Normal či Low)
 • Přiřazeno - kterému členovy má být úkol přiřazen
 • Kategorie - o jakou kategorii (část) projektu se jedná
 • Přiřazeno k verzi - ke které verzi/iteraci tento úkol patří
 • Začátek - datum založení (započetí platnosti) úkolu
 • Uzavřít do - datum ke kterému by měl být úkol uzavřen (closed)
 • Odhadovaná doba - předpokládaný čas nutný na splnění úkolu v hodinách
 • Hotovo - kolik procent úkolu je již hotovo
 • Soubory - pro nahrání souboru k úkolu
 • Volitelný popis - slovní popis souboru

Povinné údaje (označené *) pro vytvoření úkolu jsou však pouze položky Fronta, Předmět, Stav a Priorita. Bez jejich vyplnění není možno úkol založit.


Pro Popis lze provádět propojení s wiki prostřednictvím [[wikistranka]], s revizemi pomocí Revision r34, kde r34 bude v textu nahrazeno odkazem na revizi. Podobným způsobem se dá odkazovat na úkol Issue #12, kde ve výsledku se #12 automaticky nahradí odkazem.

Pro kontrolu správnosti je možno před vytvořením úkolu volbou Náhled vyvolat náhled vytvořeného úkolu, jak se bude jevit členům týmu.

Vytvoření úkolu je nutno potvrdit buď tlačítkem Vytvořit nebo Vytvořit a pokračovat.

2.5 Úkoly

Zde je vidět přehledný seznam úkolů v rámci projektu.


Výpis úkolů lze filtrovat dle libovolných parametrů (nabídkou Filtry), přičemž lze kombinovat jednotlivé filtry mezi sebou. Nové filtry se přidávají podnabídkou Přidat v nabídce Filtry. Na seznam úkolů plánu se pak nejsnáze dostaneme odkazem NN open resp. NN closed pod "teploměrem" v záložce Plán.

Úkoly jsou zobrazeny ve sloupcích, které lze přidávat/odebírat. To lze provést nabídkou Nastavení, kde v tabulce na levé straně jsou všechny možné zobrazitelné sloupce a na pravé straně jsou sloupce vybrané k zobrazení.

V nabídce Nastavení lze dále také změnit, dle kterého parametru úkolů se se budou úkoly třídit do skupin (nastavením položky Group results by).


Nastavení je nutno potvrdit/uložit a nebo v případě, že nám nevyhovuje, smazat.

Po pravé straně je vidět také nabídky pro zobrazení všech úkolů nebo přehledu, případně (pokud existují) dostupné uložené filtry.

Hromadné úpravy nad seznamem úkolů fungují stejně jako bylo popsáno v kapitole o záložce Plán.

Při zvolení jakéhokoli úkolu kliknutím na jeho název se dostaneme k detailním informacím o daném úkolu (viz následující podkapitola).

Úkol - zobrazení

V tomto zobrazení je možno vidět a editovat/aktualizovat informace týkající se daného úkolu.

Na následujícím obrázku je vidět příklad takového úkolu z reálného projektu.


Vedle nadpisu s označením úkolu (v tomto případě např. "Enhancement #779") jsou nabídky akcí:

 • Aktualizovat - pro aktualizaci informací o úkolu
 • Přidat čas - v případě pokroku na nějakém úkolu se pomocí této volby přidá, kolik práce (času) bylo odvedeno, komentář popisující vypracovanou část a do jakého typu aktivity tato činnost spadala (Analysis & Design, Implementation & Verification a nebo Administrative)
 • Sledovat - v případě, že uživatel chce být informován o změnách týkajících se daného úkolu
 • Duplikovat - vytvoří kopii daného úkolu
 • Odstranit

Pod těmito nabídkami je souhrnný seznam informací o daném úkolu, jeho popis a seznam souvisejících úkolů.

V případě, že má uživatel práva daný úkol upravovat, zobrazí se mu pod částí Popis další dvě nabídky:

 • Subtask - pro zobrazení podúkolů, volbou Přidat lze přidat nový podúkol
 • Související úkoly - pro nastavení vazeb mezi úkoly


Při stisknutí Přidat u nabídky Související úkoly dojde k otevření malého podformuláře, kde se dají nastavit vazby mezi tímto úkolem a úkoly ostatními. Možné vazby jsou:

 • související s - s jakým úkolem (tj. jeho ID) daný úkol souvisí
 • duplicity - propojení s úkolem, přičemž uzavření jednoho úkolu uzavře i úkoly další (pro příklad "B duplicity A" znamená, že když se uzavře úkol B, úkol A zůstane otevřeným, avšak uzavření úkolu A uzavře úkol B)
 • duplicited by - reciproční duplikát (pro příklad "A duplicated by B" znamená, že uzavření úkolu B nechá úkol A otevřeným, avšak uzavření úkolu A uzavře úkol B)
 • bloků - uzavření úkolu brání neuzavřený "druhý úkol" (pro příklad "B bloků A" znamená, že dokud není uzavřen úkol B nelze uzavřít úkol A)
 • zablokován - reciproční blokace
 • předchází - nastavuje pořadí splnění včetně času (pro příklad "A předchází B" znamená, že nelze nastavit B datum započatí úkolu, na datum menší nebo stejné datumu ukončení úkolu A)
 • následuje - reciproční k předcházení včetně času (pro příklad "B následuje A" znamená, že pokud se datum ukončení úkolu A posune o 2 dny - tj. datum ukončení bude o 2 dny později - tak i datum započetí B bude posunuto o 2 dny později)

Pro potvrzení je nutno stisknout tlačítko Přidat.

Dále se zde nachází Historie se všemi záznamy o změnách v průběhu existence úkolu a seznam Související verze obsahující všechny úkoly/verze odkazující na tento úkol.

Úkol - aktualizace

Při aktualizaci úkolu (zvolení nabídky Aktualizovat) můžeme ve formuláři aktualizovat všechny informace o úkolu. Kurzor je automaticky umístěn do pole Poznámka, ve kterém je možno přidat formou wiki formátování libovolnou poznámku týkající se úkolu.


Je zde možno změnit:

 • Stav * - stav úkolu (v případě přijetí úkolu se mění na Accepted, v případě dokončení na Resolved/Closed)
  • New - nový úkol
  • Accepted - přijatý úkol
  • Assigned - přiřazený úkol
  • Resolved - vyřešený úkol
  • Verified - ověřený úkol
  • Closed - uzavřený úkol
  • Invalid - neplatný úkol
 • Priorita * - prioritu na jednu ze čtyř možných hodnot (low, normal, high a urgent)
 • Přiřazeno - komu ze členů týmu je úkol přiřazen; lze přiřadit max. jednomu členovi
 • Kategorie - kategorie čili obecný štítek úkolu (tlačítkem "+" lze přidat novou kategorii)
 • Přiřazeno k verzi - k jaké verzi/iteraci je úkol přiřazen (tlačítkem "+" lze přidat novou verzi)
 • Severity - náročnost/závažnost úkolu - nabývá hodnot:
  • Small - malá
  • Common - běžná
  • Big - velká
  • Critical - kritická
 • Začátek - doba započatí úkolu
 • Uzavřít do - doba ukončení úkolu
 • Odhadovaná doba - odhad, jak dlouho by měl úkol trvat (v hodninách)
 • % Hotovo - kolik procent úkolu je hotovo
 • Importance - význam

Dále je pak možno aktualizovat čas strávený nad úkolem v podformuláři Přidat čas, ve kterém je možno nastavit:

 • Strávený čas - kolik hodin bylo doposud stráveno nad úkolem
 • Aktivita - jaký druh aktivity byl nad úkolem v dané době vykonáván - může nabývat:
  • Analysis & Design
  • Implementation & Verification
  • Administrative
 • Komentář - k popsání činnosti vykonané na úkolu

Poslední částí je možno k úkolu nahrát libovolný soubor (do velikosti 5MB) a označit ho popiskem. Stisknutím volby Přidat další soubor se nabídka rozšíří o jedno další pole pro možnost nahrát další soubor.

Pro změnu popisu a dalších základních informací úkolu je nutno kliknout vedle nadpisu Změnit vlastnosti na nabídku Více - tím rozbalíme dodatečné nastavení. Oproti možnostem, které jsou stejné jako při přidání nového úkolu, je zde přidána položka Parent task pro nastavení nadřazeného (rodičovského) úkolu.


Poznámky k úkolům

V případě, že je úkol (úspěšně) uzavřen, jeho stavem je closed či resolved.

Na jeden úkol může být v jednu chvíli v Redmine přiřazen pouze 1 člověk. Pokud chcete, aby se na jednom úkolu podílelo více lidí, je potřeba ve chvíli, kdy na úkolu pracuje jiná osoba, změnit přiřazení úkolu osobě.

Pokud chceme, aby se u úkolu vypisovaly související commity do úložiště, je potřeba v commit message používat syntaxi Re #1234 popis commitu nebo refs #1234, #5678 popis commitu podle uživatelského návodu.

2.6 Kalendář

Zde je možno zobrazit si události k daným dnům v přehledném kalendáři.

Události/úkoly lze filtrovat dle velké řady filtrů, které lze spolu kombinovat. Tyto filtry jsou:

 • Fronta
 • Priorita
 • Přiřazeno
 • Autor
 • Kategorie
 • Přiřazeno k verzi - k jaké iteraci úkol patří/nepatří
 • Předmět
 • Vytvořeno
 • Aktualizováno
 • Odhadovaná doba
 • Podprojekt
 • % Hotovo - kolik procent je hotovo
 • Sleduje - kdo úkol sleduje
 • Importance - důležitost
 • Severity - závažnost


2.7 Novinky

Zde je možno přidávat "novinky", které si mohou přečíst další členové týmu.

Volbou Přidat novinku se nám zobrazí formulář s těmito položkami:

 • Název * - název/nadpis novinky
 • Přehled
 • Popis * - celý text novinky

Položky označené symbolem * jsou povinné pro založení novinky.


2.8 Dokumenty

Slouží k nahrávání dokumentů. Na tyto dokumenty je následně možno odkazovat. Bližší informace o možnosti odkazování na vložené dokumenty v nápovědě.

Formulář v tomto modulu (záložce) obsahuje tyto položky:

 • Kategorie - o jaký typ dokumentu jde - dvě varianty:
  • User doc - uživatelská dokumentace
  • Technical doc - technická/programátorská dokumentace
 • Název - název vkládaného dokumentu
 • Popis - popis dokumentu


Dále pak podformulář pro nahrání souboru a přidání "volitelného popisu".

Dokument se přiloží až po stisknutí tlačítka Vytvořit.

Na pravé straně od formuláře je nabídka řazení vypisovaného seznamu dokumentů. Dovoluje řadit dle parametru:

 • Kategorie
 • Datum
 • Název
 • Autor

2.9 Wiki

Wiki stránky k danému projektu. Je zde možno formátovat text - viz nápověda a ke každé úpravě popsat v položce Komentář jaká byla provedena úprava.

Do textu je možno přidávat odkazy na ostatní prvky spravované Redmine:

 • r34 - odkaz na revizi (changeset) číslo 34
 • #352 - odkaz na úkol číslo 352
 • document#17 - odkaz na dokument s id 17
 • document:Ahoj - odkaz na dokument s nadpisem "Ahoj" (v případě, že je nadpis víceslovný, resp. obsahuje mezery, je třeba uzavřít název nadpis souboru do dvojitých uvozovek, jinak bude bráno v úvahu pouze první slovo za znakem dvojtečka)
 • version:Iterace2 - odkaz na danou verzi (etapu projektu)

U příloh (souborů) lze odkázat na soubor pomocí klíčového slova attachment (tedy např. attachment:soubor.zip).

V případě přiložení obrázku lze zařídit, aby se obrázek zobrazil přímo ve stránce. Toho se dosáhne pomocí "!adresaURL!". Ostatní soubory nelze zobrazovat ve wiki přímo, takže pro odkázání na ně se do textu vloží celá URL adresa k souboru.

Pro přiložení souboru lze využít podformulář na konci stránky.

Více informací o odkazování na dokumenty, verze, přílohy (soubory) či na soubory repositáře v nápovědě (english).

2.10 Soubory

Rozhraní pro nahrávání a sledování nahraných souborů v rámci projektu. Přidat nový soubor lze volbou Nový soubor (při přidání souboru je možno také popsat daný soubor nepovinným avšak z důvodu přehlednosti doporučeným komentářem).

Soubory nedávají tolik možností pro práci s nimi a odkazování, jako výše popsané dokumenty.

3. Nastavení

Zde se dají nastavit jednotlivé prvky projektu.

Nastavení - informace


Mezi nastavitelné položky zde patří:

 • Název * - hlavní název projektu (povinná položka)
 • Popis - popis projektu
 • Identifikátor - zkratka identifikující projekt
 • Homepage - oficiální stránky projektu (pokud jsou jiné než tyto stránky)
 • Veřejný - zda má být projekt viditelný zvenčí
 • Frotny - možné druhy úkolů (tj. Bug, Enhancement, Task, "Support" a Feature)
 • Uživatelská pole - tj. Severity, Importance a Tags

Každou změnu je nutno uložit!

Nastavení - členové

Toto nastavení slouží ke správě členů projektu.


Je zde možnost přidávat nové členy do projektu, měnit jejich role a odebírat je z projektu.

Nastavení - verze

Zde je možno přidávat, měnit a mazat verze (iterace) projektu, které se mj. promítají v plánu projektu. Volbou Close completed versions lze uzavřít "hotové" verze.


Přidání nové verze (iterace) se provádí zvolením volby Nová verze, přičemž se objeví formulář, který obsahuje následující položky:

 • Název * - název verze (např. "2. iterace - jádro") - jde o povinnou položku
 • Popis - popis verze (co má daná iterace za úkol)
 • Stav - stav iterace (může být open, locked nebo closed)
 • Wiki stránka - reference na wiki stránku k dané verzi (iteraci)
 • Datum
 • Sharing - sdílení - může být:
  • Not shared - nesdíleno
  • With subproject - sdíleno s podprojekty
  • With project hiearchy - s hierarchií projektu
  • With project tree

Potvrzením tlačítkem Vytvořit se verze zařadí mezi již vytvořené verze.

Nastavení - kategorie úkolů

Zde lze vytvářet nové kategorie úkolů (volbou Nová kategorie) a případně je i přiřazovat členům týmu.


Nastavení - wiki

V této záložce je možno nastavit výchozí wiki stránku.


Nastavení - repository

Nastavení adresy verzovacího úložiště projektu s možnostmi:

 • Subversion
 • Mercurial
 • CVS
 • GIT

Vůči tomuto úložišti se pak zobrazují revize či changesety odkazované v úkolech či wiki stránkách. Obsah úložiště je dostupný přes záložku Repository v projektu.


V Subversion lze nastavit adresu SVN (ve formátu file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://), přihlašovací jméno a heslo.

Nastavení - aktivity (sledování času)

Nastavení sledování času aktivit pro kategorie:

 • Analysis & Design
 • Implementation & Verification
 • AdministrativeTypické situace při práci s projektem

A.2. Hlášení chyby, zobrazení chyb

Přidat hlášení o chybě může reportér (a vyšší)

přihlásit -> Vložit bug -> vybrat projekt Ve formuláři (jednoduchý report: Attach:jednoduchy-report.png Δ) nutno zadat aspoň kategorie = část projektu ke které chyba patří (modul, subsystém, ...) -- definován tvůrcem projektu shrnutí = stručný popis popis = podrobný popis jak k chybě došlo (vč. popisu prostředí, konfigurace systému/aplikace, kroků, ...) další info = přílohy (např. memory dump, screenshoty, URL na popis, ...) V rozšířeném reportu (obrázek) jsou extra položky platforma na které byla chyba získána verze a build produktu (definuje tvůrce projektu) kroky k vyvolání přiložit soubor (pokud je na to Mantis nakonfigurován) Obvykle je vhodné také zadat závažnost = za jak kritickou chybu považujete

Zobrazit chybu může kdokoli

přihlásit (i jako anonym) > Přepnout projekt > Zobrazit chyby je vidět seznam chyb (obrázek), barevně odlišen stav chyby možno filtrovat podle mnoha kriterií výběr chyby (ID) >> zobrazení základních info o chybě (obrázek) možnost monitorovat chybu a přidat poznámku rozšířené zobrazení přidává info o platformě, odhadu pracnosti, ...

A.3. Změny stavu chyby, postupy při řešení

Autorovi, přiřazenému vývojáři a monitorujícím reportérům se posílají emaily při každé změně, kterou mají nastavenou v uživatelském profilu.

Přidání obecné poznámky

může kdokoli od reportéra výše zobrazit chybu > dole je pole Přidat poznámku

Převzetí chyby

při převzetí chyby od externího reportéra se obvykle prochází přes stavy "reakce" (někdo z týmu hlášení registroval a převzal k ověření), "potvrzený" (chyba byla týmem reprodukována) po "schválený" (bude vedeno jako samostatná chyba) uživatel od aktualizátora výše může měnit popis a příslušné parametry chyby (viz obrázek) nastavit je v praxi potřeba zejména závažnost, reprodukovatelnost, a prioritu; při sledování plánu projektu se nastavuje také dopad a odhad pracnosti doplňují se obecné poznámky, kroky k vyvolání, platforma a další informace

Zpracování schválené chyby

od vývojáře výše může uživatel přiřadit sobě, případně i komukoli jinému během řešení se přidávají obecné "poznámky" a "další informace", když se zjistí nové skutečnosti, nebo se zaznamenávají diskuse (obrázek) někdy se změní priorita, závažnost

Vyřešení / uzavření chyby

při převzetí chyby se může zjistit, že jde o duplikát, nejde o chybu nebo není možné ji opravit => rovnou "Vyřešit chybu" a zadat příslušný stav řešení a případně ID duplicitní (již potvrzené) chyby (obrázek) schválenou chybu je dobré nejprve "Vyřešit" s přidáním poznámky, jak byla vyřešena, a vzniklou verzí projektu/souborů ve verzovacím systému následně je možné ji "Uzavřít" (možno opět přidat poznámku), tj. vyřadit ji z evidence aktivních chyb (obrázek). Každou vyřešenou/uzavřenou chybu je možno znovu otevřít a dále postupovat v jejím zpracování.

Další možnosti

vedoucí může spravovat aktuality projektu, které se zobrazují na titulní stránce po přihlášení (obrázek) seznam chyb a hlášení o chybě je možno formátovat pro tisk k chybě je možné přidávat soubory, např. pro vložení screenshotů, dumpů, konfigurací dokumentujících stav při výskytu chyby, apod. uživatel si může pod "Účet" nakonfigurovat jaká hlášení mu mají chodit emailem atd (obrázek)