Main

KIV

Katedra informatiky a vypocetni techniky spadajici pod Fakultu aplikovanych ved Zapadoceske univerzity v Plzni viz stranky ZCU a FAV