Aswi2011

Home Page

JakRozjetProjekt čili rady pro první týdny.

Stránky týmů

Úvodní stránka týmu musí obsahovat: název týmu, název projektu, cíl (odstavec z vize), jména členů týmu + kontakty (s vyznačením kdo je kontaktní osoba za tým), funkční odkaz na úložiště a bugtracker, odkazy na jednotlivé iterace, povinné artefakty ke stažení.