Typické situace při práci s projektem

Hlášení chyby, zobrazení chyb

Přidat hlášení o chybě může reportér (a vyšší)

přihlásit > Vložit bug > vybrat projekt Ve formuláři, nutno zadat aspoň kategorie = část projektu ke které chyba patří (modul, subsystém, ...) – definován tvůrcem projektu shrnutí = stručný popis popis = podrobný popis jak k chybě došlo (vč. popisu prostředí, konfigurace systému/aplikace, kroků, ...) další info = přílohy (např. memory dump, screenshoty, URL na popis, ...) V rozšířeném reportu (obrázek) jsou extra položky platforma na které byla chyba získána verze a build produktu (definuje tvůrce projektu) kroky k vyvolání přiložit soubor (pokud je na to Mantis nakonfigurován) Obvykle je vhodné také zadat závažnost = za jak kritickou chybu považujete

Zobrazit chybu může kdokoli

přihlásit (i jako anonym) > Přepnout projekt > Zobrazit chyby je vidět seznam chyb (obrázek), barevně odlišen stav chyby možno filtrovat podle mnoha kriterií výběr chyby (ID) >> zobrazení základních info o chybě (obrázek) možnost monitorovat chybu a přidat poznámku rozšířené zobrazení přidává info o platformě, odhadu pracnosti

Změny stavu chyby, postupy při řešení

Autorovi, přiřazenému vývojáři a monitorujícím reportérům se posílají emaily při každé změně, kterou mají nastavenou v uživatelském profilu.

Přidání obecné poznámky

může kdokoli od reportéra výše zobrazit chybu > dole je pole Přidat poznámku

Převzetí chyby

při převzetí chyby od externího reportéra se obvykle prochází přes stavy “reakce” (někdo z týmu hlášení registroval a převzal k ověření), “potvrzený” (chyba byla týmem reprodukována) po “schválený” (bude vedeno jako samostatná chyba) uživatel od aktualizátora výše může měnit popis a příslušné parametry chyby (viz obrázek) nastavit je v praxi potřeba zejména závažnost, reprodukovatelnost, a prioritu; při sledování plánu projektu se nastavuje také dopad a odhad pracnosti doplňují se obecné poznámky, kroky k vyvolání, platforma a další informace

Zpracování schválené chyby

od vývojáře výše může uživatel přiřadit sobě, případně i komukoli jinému během řešení se přidávají obecné “poznámky” a “další informace”, když se zjistí nové skutečnosti, nebo se zaznamenávají diskuse (obrázek) někdy se změní priorita, závažnost

Vyřešení / uzavření chyby

při převzetí chyby se může zjistit, že jde o duplikát, nejde o chybu nebo není možné ji opravit ⇒ rovnou “Vyřešit chybu” a zadat příslušný stav řešení a případně ID duplicitní (již potvrzené) chyby (obrázek) schválenou chybu je dobré nejprve “Vyřešit” s přidáním poznámky, jak byla vyřešena, a vzniklou verzí projektu/souborů ve verzovacím systému následně je možné ji “Uzavřít” (možno opět přidat poznámku), tj. vyřadit ji z evidence aktivních chyb (obrázek). Každou vyřešenou/uzavřenou chybu je možno znovu otevřít a dále postupovat v jejím zpracování.

Další možnosti

vedoucí může spravovat aktuality projektu, které se zobrazují na titulní stránce po přihlášení (obrázek) seznam chyb a hlášení o chybě je možno formátovat pro tisk k chybě je možné přidávat soubory, např. pro vložení screenshotů, dumpů, konfigurací dokumentujících stav při výskytu chyby, apod. uživatel si může pod "Účet” nakonfigurovat jaká hlášení mu mají chodit emailem atd (obrázek)