Redmine pro nesoftwarové projekty

Redmine je navržen především pro řízení softwarových projektů, lze ji však přizpůsobit pro jiné typy projektů. V některých případech může být např. systém úkolů složitý, není však nutné využívat všechny vlastnosti (členění do verzí, kategorií, vazby mezi úkoly a další).

Cílová skupina

 • Studentské projekty(ZIM)
 • Znalostní skupiny
 • Zájmové skupiny
 • Ne IT firmy

Využití

 • sdílení dat a informací
 • komunikace mezi členy
 • společné řešení problémů
 • synchronizace schůzek

Systémy podporující knowledge management lze rozdělit podle jejich funkce do tří
kategorií:

 1. Systémy pro správu obsahu ­ umožní uchovat, kategorizovat a sjednotit znalosti z
  různých zdrojů.
 2. Systémy pro sdílení znalostí ­ nástroje, které podporují sdílení informací mezi lidmi či
  jinými účastníky procesu knowledge managementu (např. další SW systémy).
 3. Systémy pro vyhledávání a získávání znalostí ­ umožní vyhledat a získat požadované
  znalosti.

Pro efektivní knowledge management jsou důležité všechny tři kategorie – znalosti je důležité nejen uchovat, ale i následně sdílet mezi jednotlivými účastníky a umožnit jejich snadné vyhledání.

Obsah Redmine je členěn do projektů. Při zakládání projektu je možné vybrat moduly, které v něm budou aktivní. Pomocí modulů lze projekt přizpůsobit tak, aby lépe odpovídal jeho požadavkům.
Nepotřebné moduly tak lze snadno vypnout, je například zbytečné používat integraci se
systémem pro správu verzí u projektů, které žádný verzovací systém nemají a nepotřebují.

Doporučené moduly pro knowledge management:

Všechny moduly, jsou poté podrobně popsané v Prostředí projektu.

Aktivita

Ve výchozí instalaci nepodporuje Redmine téměř žádnou funkcionalitu, která by byla srovnatelná s funkcí sociálních sítí. Obsahuje pouze výpis aktivity uživatele, případně výpis aktivity v projektu.

Plugin JChat

Tento plugin a několik dalších pluginů slouží pro komunikaci mezi uživateli. Zasílají
upozornění o aktivitě (odpověď na téma, úprava sledované wiki stránky a podobně) na
komunikační kanál jiné služby.

Plugin People

Plugin rozšiřuje vestavěný systém uživatelských účtů o plnohodnotné uživatelské profily.
Uživatel může zvolit profilový obrázek a vyplnit osobní a kontaktní informace. Navíc mohou zadat krátký popis své osoby a nahrát soubory, které se v profilu zobrazí ke stažení.
Ostatní uživatelé uvidí vyplněné informace na profilové stránce uživatele. Navíc uvidí přehled
jeho aktivity, seznam projektů, ke kterým je uživatel přiřazen, a soubory, které si uživatel
nahrál na svůj profil.