Popis konfigurace této instalace Redmine

Informace důležité pro uživatele. Správcem instalace je Luboš Matějka, administrátorem nastavení je Přemek Brada.

Nastavení párování Redmine - Git

  • Jak zjistím Repository URI: pokud v project settings vidím /var/lib/git/cviceni-aswi.git , potom příslušné URI pro git clone je https://students.kiv.zcu.cz:3443/git/cviceni-aswi.git . Při prvním push je potřeba specifikovat plné souřadnice včetně remote a větve, tj. typicky git push origin master.
  • Aby se v historii úkolu objevily commity (viz ukázka výsledku), je potřeba aby v commit message byly použity správné tagy/klíčová slova: “re,refs,references,IssueID,issue,ticket” (obecné) a “fixes,closes,done,fixed” (převede ticket do stavu Resolved), např. “Re #1234 upraveno JSP pro uživatele”.

Důležité role a jejich práva

Detailně viz příloha Permissions report (pozor, dlouhý obrázek). Role Project admin může na projektu vše.

TODO – vyzobnout sem práva na Wiki, Fórum, DMSF, Úkoly (jen prvních pár řádek až po “subtasks”)

Workflow úkolů (issues)

Rozděleno podle rolí. Role Non-member nemůže provádět žádné operace nad úkoly.

Team leader

Issue workflow - team leader (2017-03)

Developer

Issue workflow - developer (2017-03)

Customer (nemůže nic na “Tasks”, může dát “Closed” pouze na “Support”)

Issue workflow - customer (2017-03)

Workflow_Team-leader_Redmine_-_2017-03-17.png - Issue workflow - team leader (2017-03) (38.94 KB) Premek Brada, 2017-03-17 16:34

Workflow_Developer_Redmine_-_2017-03-17.png - Issue workflow - developer (2017-03) (49.156 KB) Premek Brada, 2017-03-17 16:34

Workflow_Customer_Redmine_-_2017-03-17.png - Issue workflow - customer (2017-03) (29.602 KB) Premek Brada, 2017-03-17 16:35

Workflow_Non-member_Redmine_-_2017-03-17.png - Issue workflow - non-member (2017-03) (22.75 KB) Premek Brada, 2017-03-17 16:35

Permissions_report_2017-03-17.png - Role a práva (2017-03) (349.329 KB) Premek Brada, 2017-03-17 16:44