Nastavení

Zde se dají nastavit jednotlivé prvky projektu.

Nastavení - informace

Mezi nastavitelné položky zde patří:

 • Název * - hlavní název projektu (povinná položka)
 • Popis - popis projektu
 • Identifikátor - zkratka identifikující projekt
 • Homepage - oficiální stránky projektu (pokud jsou jiné než tyto stránky)
 • Veřejný - zda má být projekt viditelný zvenčí
 • Frotny - možné druhy úkolů (tj. Bug, Enhancement, Task, “Support” a Feature)
 • Uživatelská pole - tj. Severity, Importance a Tags

Každou změnu je nutno uložit!

Nastavení - Povolení/zakázání modulů

Pro každý projekt jsou vhodné a potřebné jiné moduly (odkazy na jednotlivé povolené moduly jsou pro všechny členy projektu viditelné v horní navigaci). Při zakládání nového projektu je tedy dobré se zamyslet nad tím, jaké moduly v něm bude vhodné použit. Následně v nastavení projektu po kliknutí na záložku Moduly můžete povolit ty, které chcete používat (jejich zaškrtnutím) a ostatní moduly je pro přehlednost dobré deaktivovat (nezaškrtnuté). Po uložení nastavení se změny ihned projeví a horní navigace se podle nich přizpůsobí.

Povolení modulů

Nastavení - členové

Toto nastavení slouží ke správě členů projektu.

Je zde možnost přidávat nové členy do projektu, měnit jejich role a odebírat je z projektu.

Nastavení - verze

Zde je možno přidávat, měnit a mazat verze (iterace) projektu, které se mj. promítají v plánu projektu. Volbou Close completed versions lze uzavřít “hotové” verze.

!redmine-verze (1).jpg!

Přidání nové verze (iterace) se provádí zvolením volby Nová verze, přičemž se objeví formulář, který obsahuje následující položky:

 • Název * - název verze (např. “2. iterace - jádro”) - jde o povinnou položku
 • Popis - popis verze (co má daná iterace za úkol)
 • Stav - stav iterace (může být open, locked nebo closed)
 • Wiki stránka - reference na wiki stránku k dané verzi (iteraci)
 • Datum
 • Sharing - sdílení - může být:
  Not shared - nesdíleno
  With subproject - sdíleno s podprojekty
  With project hiearchy - s hierarchií projektu
  With project tree

Potvrzením tlačítkem Vytvořit se verze zařadí mezi již vytvořené verze.

Nastavení - kategorie úkolů

Zde lze vytvářet nové kategorie úkolů (volbou Nová kategorie) a případně je i přiřazovat členům týmu.

Nastavení - wiki

V této záložce je možno nastavit výchozí wiki stránku.

Nastavení - Repozitáře

Při vytváření nového repozitáře je nutné zadat jeho typ, adresu a přihlašovací údaje k verzovacímu úložišti projektu s možnostmi:

 • Subversion
 • Git
 • GithHub

Nový repozitář

V rámci projektu je možné mít libovolný počet repozitářů, jejichž přehled s možností změny nastavení či odstranění je zobrazen při kliknutí na záložku Repozitář v nastavení projektu.

Repozitář přehled nastavení

Vůči tomuto úložišti se pak zobrazují revize či changesety odkazované v úkolech či wiki stránkách. Obsah úložiště je dostupný přes záložku Repozitář v projektu.

V Subversion lze nastavit adresu SVN (ve formátu file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://), přihlašovací jméno a heslo.

Po založení úložiště je toto prázdné a na stránce Prostředí projektu se může zobrazovat informace “404 not found” – to zmizí poté, co je do úložiště proveden první commit/push.

Adresa úložiště pro vzdálený přístup

Pozor! Redmine uvádí ve svém nastavení pouze relativní adresu na serveru, tzn. prefix: "/var/lib”. Pro připojení ze vzdáleného klienta na pracovní stanici (Git CLI, SourceTree, atd.) je nutné změnit prefix na adresu serveru, tzn. “https://students.kiv.zcu.cz:3443”

Příklad: /var/lib/git/cviceni-aswi.git ⇒ https://students.kiv.zcu.cz:3443/git/cviceni-aswi.git

Nastavení - aktivity (sledování času)

Nastavení sledování času aktivit pro kategorie:

 • Analysis & Design
 • Implementation & Verification
 • Administrative

redmine-info.jpg (107.594 KB) Markéta Bošková, 2016-12-21 20:45

redmine-clenove.jpg (94.412 KB) Markéta Bošková, 2016-12-21 20:45

redmine-verze (1).jpg (73.36 KB) Markéta Bošková, 2016-12-21 20:45

redmine-kategorie.jpg (68.372 KB) Markéta Bošková, 2016-12-21 20:45

redmine-wiki.jpg (71.135 KB) Markéta Bošková, 2016-12-21 20:46

redmine-sledovanicasu.jpg (76.729 KB) Markéta Bošková, 2016-12-21 20:46

povoleniModulu.png - Povolení modulů (87.022 KB) Petr Šrámek, 2017-01-09 10:17

newRepozitory.png - Nový repozitář (66.599 KB) Petr Šrámek, 2017-01-09 10:56

repozitoryOverview.png - Repozitář přehled nastavení (98.634 KB) Petr Šrámek, 2017-01-09 11:05