Samostatná práce - 1. část

Cílem je vysvětlit ostatním, jak je daný nástroj použitelný pro sdílení informací a znalostí (nikoli, jak se ovládá) – mimo jiné má postihnout: “Pro jakou cílovou skupinu je nástroj vhodný? Jaké má základní možnosti, funkcionality? Má nějaké specifické či unikátní možnosti? Jaké typy informací/znalostí se v něm dají dobře zachytit, sdílet? Jak se s ním typicky pracuje (uvést 2 příklady)? Je možné jej propojit (integrovat) s dalšími nástroji?”.

2017/2018

Základní zadání:

  1. projít předchozí ročníky, vyhodnotit které popisy jsou nedostačující a/nebo zastaralé;
  2. navrhnout nástroj dosud nepopisovaný, na základě vlastní zkušenosti;
  3. vytvořit z předchozích 2 bodů seznam zde, vybrat si jeden nástroj, zpracovat.

2016/2017

Celkovým tématem letos jsou “enterprise social network” systémy:

Pro hodnocení těchto aplikací byl vytvořen jednotný seznam kritérií (jaké mají mít funkčnosti a vlastnosti, aby dobře sloužily pro potřeby znalostních komunit), a to na základě následujících dokumentů v Pomocné materiály k 1. části SP v rámci samostudia:

  1. IBM “Communities” vysvětluje co jsou (on-line) komunity a k čemu jsou vhodné (slajdy 9,12), zejména nás zajímají “Employee Communities” (slajdy 18-20);
  2. Wenger rozebírá technologie pro podporu komunit (zejm. strany 5, 9, úvodní strany z profilů na stranách 11-42) a jejich použití v životě/práci komunit (strany 45-46 plus vhodné části tabulek str. 47-59);
  3. Forrester analyzuje vliv social computing na způsob práce firem (strany 7, 10-12, 14) a uvádí některá doporučení z pohledu IT (str. 16-18).

2015/2016

Předchozí ročníky

V dokumentech (složka pomocné materiály k 1. části SP) a na Google Sites ZCU jsou příklady z předchozích ročníků KIV/ZIM. Na popisu WikiWiki je souhrn zjištění z prvních cvičení ZIM.