Práce na cvičení

Informace zaznamenané v rámci práce na jednotlivých labech, a související.

Wiki skupin a komunit

Redmine Wiki
OpenStreetMap
Dark Souls III Wiki

Blogy

Pojmy o blogu
Java blogy
Oracle blogy
Android blogy
IT blogy

Analýza webu

fler.cz
MNN
DOX.cz

Myšlenkové mapy

http://www.havrlikova.cz/myslenkove-mapy/
https://students.kiv.zcu.cz:3443/dmsf/files/251/view - nástroje na tvorbu myšlenkové mapy (fotka z tabule)