Projekt

Obecné

Profil

Wiki

Zdroje informací pro cvičení a samostatnou práci

Vytvořené práce a poznatky

Vybrané nástroje pro správu znalostí a sdílení
Analytické dokumenty (výsledky 2. části samostatné práce)

Zkušenosti s použitím Redmine jak knowledge management nástroje při výuce předmětu

Pro průběžnou výuku

Práce na cvičení

SandBox pro pokusy s wiki

Více o Redmine