Přehled

Toto je veřejná skupina pro předmět KIV/ZIM. Slouží především jako sdílené úložiště poznatků získaných a vytvořených v rámci cvičení a samostatné práce studentů na předmětu.

Sledování úkolů

  • Task: 0 otevřených / 0

Všechny úkoly | Kalendář