Project

General

Profile

Import projektu přes grandle

Added by Petr Šrámek over 2 years ago

Na GITu je nahraný základ pro import projektu.

Postup pro import do IntelliJ:
Import Project -> vybrat soubor "build-gradle" -> v okně, které se objeví, nechat zaškrtnutý jen "Use default gradle wrapper"

Zprovoznění až se projekt načte:
View -> Tool Windows -> Gradle -> v boxu vlevo nahoře modrá ikona "Refresh all Gradle projects"

A pak už by mělo vše fungovat :)


Comments