Main

Premek Brada

Vyučující softwarového inženýrství a webových aplikací na Katedře informatiky a výpočetní techniky. Více viz osobní stránka.

Viz moje CV.