Jet2012

Home Page

JET na Courseware

Týmy

 • Ptáček, Trhoň, Smeták - Aimtec "Shiro"
 • Janisch, Časta - Aimtec "Stripes"
 • Kadlec, Kupka, Bořík - CCA "Maven"
 • Janeček, Pícha, Strnad - CIV "Texty"
 • Vogl, Kuneš, Pavlíková - CIV "Novinky"
 • Brandejský - CIV "Poplatky"
 • Kadlec, Kvapil - IBM "Knihovna"
 • Vlk, Čížek, Hromádka ("Divočáci") - Marbes "Evidence CV" [+ ASWI]
 • Schneider, Gemela, Ráb ("GRSS") - Marbes "Jira" [+ ASWI]
 • Rybák, Hauser, ?Zeman - KIV "SPOT"
 • Froněk, Patočka, Gorschenek, Janák - KIV "EEG/ERP" [+ ASWI]
 • Štěpánek, Slezáček - KIV "OBVS"
 • Miko, Kolena, Koreň, Markvart - KIV "EEG/ERP" [+ASWI]

Rozpis na průběžné prezentace (12.4.2012)

11:15-13:00 EU102?

 • Divočáci - Marbes "Appstore"
 • GRSS - Marbes "Jira"
 • Miko, Kolena, Koreň, Markvart - KIV "EEG/ERP"
 • Kadlec, Kupka, Bořík - CCA "Maven"
 • Janisch, Časta - Aimtec "Struts -> Stripes"
 • Vogl, Kuneš, Pavlíková - CIV "portálové novinky"

14:00-15:30 UL409?

 • Kadlec, Kvapil - IBM "Knihovna"
 • Froněk, Patočka, Gorschenek, Janák - KIV "EEG/ERP a soc. sítě"
 • Janáček, Pícha, Strnad - CIV "Studentské texty"
 • Polák, Křivanová, Nová - Aimtec "Časování úkolů v DCIx?"

(12.4. 10:00 -- nezapsané 4 týmy: KIV "SPOT", KIV "OBVS", CIV "Poplatky", Aimtec "Shiro")

Témata a zájemci

Aimtec (2 témata)

 • (2-3 lidi) Implementace bezpečnostní vrstvy webové aplikace DCIx? pomocí frameworku Apache Shiro - Cílem projektu je nahradit naše řešení autentifikace a autorizace pomocí knihovny Apache Shiro a zakomponovat ho do současného webového frameworku Apache Struts 1
 • (2-4 lidi) Implementace prezentační vrstvy webové aplikace DCIx? pomocí frameworku Stripes - Minulý rok pro nás studenti stejného předmětu provedli analýzu dostupných frameworků na trhu, z nichž jsme vybrali Stripes. Cílem projektu je nahradit implementaci nejkritičtějších a často používaných částí aplikace DCIx? na framework Stripes

CCA (2 témata ze 3)

 • (3 lidi) Referenční aplikace Java EE 6, Seam 3 a RichFaces? 4 - Cílem práce je na téma dané zadavatelem navrhnout a implementovat referenční enterprise aplikaci s webovým rozhraním, která bude obsahovat všechny typické stránky a komponenty. Stránky budou obohaceny využitím RichFaces? 4.
 • (2-3 lidi) Migrace persistence JPA na JPA2? a Hibernate - Cílem je zprovoznění CCA WebFrameworku? nad persistentní vrstvou jinou, než je současná JPA v J2EE5?. V prvním případě za použití JPA frameworku Hibernate. V druhém případě JPA2?J2EE6?.
 • (2-4 lidi) Java EE aplikace a nástroj Apache Maven: sestavení, testování, nasazení a kvalita vývoje - Cílem je migrace konfigurace modelové Java EE aplikace sestavené přímo v IDE Eclipse do nástroje Apache Maven. K tomu patří také vytvořit vhodnou metodiku pojmenování jednotlivých modulů aplikace, struktury zdrojových souborů a konfigurace knihoven.

CIV (3 témata ze 4)

 • (2 lidi) Studentské texty - Cílem práce je vytvořit portletovou nebo klasickou servletou aplikaci, která umožní studentům publikovat studijní materiály ke studovaným předmětům.
 • (3 lidi) Portalove novinky - Cilem prace je vytvorit aplikaci, ktera na jedne strance zobrazi rychle odkazy (stranky v CW, rozvrh v portale, odevzdavani praci) k predmetum, ktery uzivatel studuje resp. vyucuje. Krome rychlych odkazu by se u predmetu zobrazovaly i novinky.
 • (2 lidi) Trenažer na poplatky za studium - Cílem je vytvořit webovou aplikaci, ve které by si uživatel mohl graficky zadat různá studia a simulovat tak své studium a zjistit, jak a kdy bude muset platit.
 • (3 lidi) Webový manažerský systém nad IS/STAG - Cílem je vytvořit portletovou aplikaci, která adminům umožní definovat sadu výstupů (tabulka, graf, ...) a uživatelům vybrat si jeden z nich, nastavit parametry a vygenerovat.

IBM

 • (2-3 lidi) Ukazkova aplikace pro RBD - Cilem je vytvorit s pouzitim nastroje IBM Rational Business Developer 7.5 prikladovou J2EE? aplikaci. Aplikace bude pristupovat k databazi IBM DB2? 9.7 Expres Edition na platforme RedHat? ES 5.

Marbes (2 témata ze 3)

 • (3 lidi) Rozšíření administrátorského nástroje o "AppStore?" - Náš typický zákazník provozuje ve svém prostředí velké množství aplikačních serverů našich produktů (desítky) a k jejich správě se používá webový nástroj pro administrátory, který zobrazuje strukturu provozního prostředí a základní monitoring provozu. Cílem projektu je rozšířit tento nástroj o možnost automatické instalace nových aplikací a aktualizací.
 • (2-3 lidi) Elektronická evidence CV - Cílem projektu je zavést nástroj k elektronické správě životopisů, který umožní efektivně doplňovat nové informace (účasti na projektech) a dále pak generovat výsledné CV pro potřeby nabídek ve výběrových řízeních.
 • (2-3 lidi) Znalostní báze pro sdílení informací se zákazníky - Pro komunikaci se zákazníky a řešení jejich požadavků, je využíván webový portál postavený nad systémem Atlassian JIRA. Cílem projektu je rozšířit portál o znalostní bázi, ve které by měli zákazníci přístup k interním dokumentům jako jsou příručky, metodické pokyny, novinky apod.

KIV

 • (2-3 lidi) Rozšíření funkčnosti a procesu sestavení SPOT - Cílem je rozšířit slovník spot.zcu.cz o nové funkčnosti, ověřit funkcionalitu, migrovat databázi a nasadit. Dále je potřeba rozšířit proces vývoje o automatické integrační sestavení na Hudson.
 • (3-4 lidi) Moduly EEG/ERP portál - Cílem je přidat další potřebnou funkčnost na rozpracovaném portálu pro experimenty.
 • (1-2 lidi) Reimplementace osgi.kiv.zcu.cz/obvs/ - Cílem je verzovací aplikaci překlopit na moderní implementaci (Spring backend, Vaadin GUI) a rozšířit o REST API.