Aswi2015ITCrowd

Home Page

SpaceTraffic - Nemovitosti

Zadavatel: Jan Kotalík

Kontaktní osoba:
Jan Kotalík - jan.kotalik.pro@gmail.com

Tým IT Crowd

  • Radek Bouda, A14N0120P, rbouda@students.zcu.cz
  • Jan Bláha, A14N0118P, blahaj@students.zcu.cz
  • Miroslav Lang, A14N0079P, lang2@students.zcu.cz
  • Jakub Marek, A14N0080P, marekj01@students.zcu.cz

Zadání

Cílem projektu je umožnit v stávající implementaci webové MMORTS hry SpaceTraffic nakupovat/prodávat zboží na planetách a plánovat trasu průletu obchodní lodě hvězdnými systémy. Zahrnuje i možnost měnit ceny zboží a trasu průletu dle potřeby pomocí scriptování. Některé části funkčnosti jsou již zčásti implementovány, jiné jsou zcela nové. V rámci projektu bude potřeba zhodnotit, které části stávající implementace jsou použitelné a případně je použít. Funkcionalita musí být testovaná, používat vhodně zvolená rozhraní a kvalitně dokumentovaná.

Technologie

  • Platforma .NET
  • MVC
  • C#

Iterace

1. iterace
2. iterace
3. iterace

Standup

1. standup
2. standup
3. standup
4. standup
5. standup
6. standup

Retrospektiva

1. retrospektiva
2. retrospektiva
3. retrospektiva

Poznámky z týmových schůzek

1. schůzka
2. schůzka
3. schůzka
4. schůzka
5. schůzka

Artefakty

Specifikace požadavků
Vize projektu
ERA model
Specifikace požadavků v2