Aswi2015404NameNotFound

Home Page

Vyhodnocování UML diagramů

Zadavatel: Pavel Herout, KIV

Kontaktní osoby:
Pavel Herout: herout@kiv.zcu.cz

Tým

404: Name not found

  • Lukáš Witz, A14N0150P, witz@students.zcu.cz
  • Zuzana Mikolášová, A14N0136P, mikozu@students.zcu.cz
  • Karel Zíbar, A14N0151P, zibark@students.zcu.cz
  • Michal Dékány, A13N0101P, mrfranta@students.zcu.cz

Zadání

Cílem tohoto projektu je úprava a doplnění stávajícího automatického validátoru UML diagramů vytvářených pomocí programu UMLet? (původně ve verze 11, nově i ve verzi 13), který je v této době používán pro kontrolu prací odevzdávaných studenty předmětu KIV/OOP. Aplikace umožní ze zadaného vzorového UML diagramu ve formátu UXF extrahovat pravidla, jež budou použita pro automatické vygenerování JUnit? testů, které budou validovat odevzdávané diagramy vytvořené studenty. Mimo vlastností diagramu závislých na konkrétní instanci problému budou kontrolována obecně platná pravidla, která by měl splňovat každý UML diagram (vhodné rozložení entit apod.).

Technologie

Nástrojová sada

Iterace

Výstupy a artefakty

  • Dokumenty jsou verzovány prostřednictvím DMSF nástroje Redmine: DMSF