Aswi2011Omicron

Home Page

Projekt: Self-care databáze firem

Zadavatel: ing. Jan Valdman, Ph.D.

Tým: Omicron

Členové týmu

 • Petr Fojtů, A10N0030P, fojtu@students.zcu.cz
 • Lukáš Kokoška, A10N0077P, kokoskal@students.zcu.cz
 • Tomáš Ptáček, A10N0100P, tigi@students.zcu.cz
 • Vladimír Václavek, A10N0113P, vaclavek@students.zcu.cz - šéf

Popis projektu

Cílem této práce je vytvořit systém, který umožní zvát zaregistrované lidi z malých a středních firem celé republiky na nejrůznější akce, semináře a přednášky. Systém umožní tzv. partnerovi vytvořit pozvánku pro vybrané lidi. Tuto pozvánku bude muset nejprve schválit administrátor, než bude rozeslána vybraným uživatelům. Uživatel, který není zaregistrován v systému, a chce se přihlásit na akci, se musí nejprve zaregistrovat. Dále bude systém schopen vést podrobné statistiky o uživatelích, tvorbě pozvánek a registraci nových uživatelů.

Technologie

 • databáze db2
 • Java - servlety, jsp, hibernate
 • Websphere application server

Nástrojová sada

 • rtc
 • wiki

Artefakty

Všechny vytvořené dokumenty jsou k nalezení v rtc ve složce documents, kódy nalezneme ve výchozí komponentě.

Rizika projektu

 • několik nových technologií
 • hardware, na kterém aplikace poběží není pro nikoho z týmu dostupný (ani ve škole)

Iterace

1. iterace (7.3. - 21.3.)

 • Úspěšně za námi
  • 2 setkání se zadavatelem
   • seznámení se
   • první analytická schůzka
  • vize projektu, pochopení zadání
   • upřesňující informace
   • možnosti důkladnější analýzy
  • seznámení se s rtc
   • vyřešení problémů
  • první analýza projektu
   • use case diagram
   • db
   • náznak layoutu
   • vymezení projektu
 • Týmová komunikace
  • využití hlavně icq a emailu pro hromadné zprávy
   • příště neposílat dokumenty mailem, ale využívat v rtc složku pro dokumenty
 • Hodnocení
  • dobrá spolupráce v týmu, přirozené dělení práce
  • dobrá reakce na změny
  • změny v plánu byly dány problémy se spojením se zákazníkem
   • důležité artefakty splněny

2. iterace (21.3. - 11.4.)

 • Úspěšně za námi
  • 1 schůzka se zákazníkem
   • vyjasnění několik bodů v zadání
   • slíbený vzorek db - zatím nedodán - kritické
   • předání prioritního seznamu a specifikace ke shlédnutí - zatím nezodpovězeno - kritické
  • 1 schůzka s mentorem
   • ujasnění postupu a vyvarování se chyb
  • vytvoření specifikace
   • vytvoření prioritního seznamu
  • vytvoření seznamu důležitých událostí
   • seznam všech schůzek a důležitých datumů s krátkými popisy
  • vytvoření návodů k instalaci používaných aplikací
   • rozvedení softwaru
   • instalace a řešení funkčnosti - zatím ne zcela vyladěno
 • Týmová komunikace
  • nejdůležitější ujasnění problémů v rámci ws
  • nadále pokračuje vedlejší komunikace po icq
  • nahrávání všech důležitých dokumentů do rtc
 • Hodnocení
  • dobrá komunikace v týmu, naopak ne moc dobrá se zákazníkem
  • spousta dobrých návrhů k řešení
  • vytvořeny další důležité artefakty
  • dosažen milník LCO

3. iterace (11.4. - 26.4.)

 • Úspěšně za námi
  • 1 schůzka se zákazníkem
   • předvedení statických stránek
   • vyjasnění několik dalších specifik v zadání
  • 1 schůzka s mentorem
   • zisk několika novinek v rtc - schválení položky zákazníkem
  • vytvoření kostry aplikace
   • vytvořeny základní dynamické stránky a první funkce
 • Týmová komunikace
  • nejdůležitější věci řešeny rámci WS
  • WS plánujeme pár dní dopředu s datumy na wiki
 • Hodnocení
  • bez větších problémů vytvořena základní kostra celé aplikace
  • dobře řešené změny v průběhu projektu podle potřeb zákazníka
  • kvůli změnám trochu problém s naplánováním - některé položky zanikly úplně, jiné přesunuty do další iterace, některé obměněny - pro příště lépe naplánovat a počítat s možnými riziky a změnami
  • dosažen milník LCA

4. iterace (26.4. - 16.5.)

 • Úspěšně za námi
  • vytvoření velké části funkčnosti
   • některé nadstandardní funkce systému
   • opraveno několik chybiček
   • první proklikávací testování
 • Týmová komunikace
  • lépe organizovat čas a práci
 • Hodnocení
  • vyřešeno několik vyčerpávajících problémů s databází
  • opraveno několik chyb
  • malé zdržení kvůli těmto nefunkčnostem a dalším nepříjemným událostem
  • vytvoření větší části funkčnosti

5. iterace (16.5. - 23.5.)

 • Úspěšně za námi
  • funkční skoro celá aplikace
   • zbývá doladit jen několik drobností
   • opraveno několik chyb, které byly objeveny
   • zušlechtěn celý kód
  • 1 schůzka s mentorem
   • ukázka 3. a 4. iterace
  • 1 schůzka se zákazníkem
   • výtky a opravy
 • Týmová komunikace
  • dobrá domluva v jakoukoli denní i noční hodinu
  • že by jsme konečně v páté iteraci zjistili co a jak?! :-)
 • Hodnocení
  • zatím asi nejlepší iterace
  • funkčnost skoro celé aplikace
  • dalších několik testů, objevení chyb a jejich náprava
  • zlepšena štábní kultura

6. iterace (23.5. - 1.6)

 • Úspěšně za námi
  • funkční aplikace
   • splňuje všechny minimální požadavky na systém
   • některé funkce navíc
   • ustálen vzhled aplikace
   • zprovozněno na webu
  • 3 schůzky se zákazníkem
   • promítání na plátno
   • vysvětlení práce se systémem uživateli
   • doladění některých chybek
  • 2 schůzky s mentorem
   • finální schůzka s odevzdáním
 • Týmová komunikace
  • většina komunikace po icq
  • časté schůzky mezi dvojicemi, domluva co, jak a proč
 • Hodnocení
  • kratší iterace s dokončením aplikace
  • testy a zkoušky funkčnosti
  • dosažen milník IOC
  • dosažen milník REL