Aswi2011Klasek

Home Page

Název projektu

Flyespray - rozšíření

Autor

Tomáš Klásek, tomas@klasek.cz

Cíl Projektu

Cílem této práce je implementovat rozšíření tiket systému Flyspray o:

 • zobrazení zpětné závislosti úkolu, tj. u závisejícího úkolu zobrazit „tento úkol blokuje tyto úkoly:“
 • přidat možnosti úkolům o položky časové náročnosti:
  • předpokládaná hodinová náročnost (původní odhad při založení úkolu), současný odhad (měnitelný) a skutečně strávený čas nad úkolem – v hodinách a změny promítat do historie úkolu
  • automatické sčítání v aktuálním seznamu úkolů
  • v „Plánu vývoje“ zobrazit graf času stráveného versus plánovaného

Zadavatel

Ing. Přemysl Brada, PhD?., brada@kiv.zcu.cz

Technologie

Zdroje a úložiště

http://wiki.kiv.zcu.cz/PremekBrada/FlysprayEnhancements https://www.assembla.com/spaces/flyspray_dev10-zcu/ http://svn2.assembla.com/svn/flyspray_dev10-zcu/

Plán

 • 3.6. - analýza DB, aplikační struktury Flyspray a doplnění o zobrazení pole závislosti 1. iterace
 • 15.6. - úprava DB, doplnění cizích klíčů, převod na InnoDB?, odstranění přiřazení referencí 2.iterace
 • 28.6. - přidání položek časových náročností do DB, aplikační a zobrazovací části,výpočet a zobrazení grafu plánu vývoje 3.iterace

Aplikace

http://centuro.de/fsdev/

Dokumenty

Iterace

 1. Iterace