Aswi

Témata Semestrálních Prací 2014

Zde jsou zveřejněna vypisovaná témata na semestrální projekty ASWI pro akademický rok 2013/2014. Řazení témat je náhodné a nevypovídá nic o jejich zajímavosti či prioritě, za nadpisem jsou uvedeny interní identifikační zkratky.

Konsolidace linek a cestujících [KLI] -- 3HK (po dokončení kalkulačky)

Cílem je vytvořit nástroj na zpracování rozličných vstupních tabulek od dopravců provozujících linky (autobusy, vlaky) v Plzeňském kraji. Tabulky jsou ve formátu CSV, XLS(x), TXT a výstup má být v podobě jednotné tabulky ve formátu xls(x). Vstupní tabulky mají rozličné formáty, které musí SW sjednotit. Vzhledem k možné průběžné změně vstupních dat musí SW umožňovat i určitý zásah do definic zpracování dat. Druhou funkcí je podle zadaných dat spočítat podle linky a spoje maximální a průměrný počet cestující za dané období (a po jednotlivých úsecích na lince) i za jednotlivý den a ve formě tabulky ukázat nástupy a výstupy cestujících v jednotlivých zastávkách. Vstupní tabulka obsahuje seznam kódů zastávek, jež musí být spárována s tabulkou názvu zastávek a tabulku (viz první odstavec).

Zadavatel: POVED s.r.o., Ing. et Ing. Jindřich Šedivý, sedivy@poved.cz

Inovace a optimalizace výukové databáze Artfolio pro KVK FPE [AFO]

Výuková databáze je vyvíjena ve spolupráci se studenty a pracovníky KIV od roku 2011. V současné době umožňuje tento unikátní a autonomní virtuální výukový prostor: správu a editaci předmětů vyučovaných na KVK, přiřazování učitelů k výukovým akcím, import studentů z databáze STAG; učitelům zadávání úkolů a jejich hodnocení dle knihovny kritérií a ve spolupráci se studenty generování studijního portfolia; studentům potom odevzdávání úkolů a jejich komentování. Artfolio je propojeno s webovými stránkami Artefiletika (http://artefiletika.kvk.zcu.cz/). Z výukové databáze je možné exportovat na web vybrané studentské příspěvky a zveřejnit je.

Inovaci a optimalizaci vyžaduje jednak uživatelské rozhraní na úrovních správce databáze, učitele i studenta, (např. editace zadání, hodnocení a komentářů), dále zadání restrikcí pro prohlížení odevzdaných úkolů v rámci výukových akcí, a nakonec i efektivní vizualizace a publikace studenty odevzdaných úkolů.

Technologie: PHP

Zadavatel: Katedra výtvarné kultury ZČU, Jindřich Lukavský, lukajda@kvk.zcu.cz

Testovací klient pro protokol Exchange ActiveSync? [TEA]

Body zadání: (1) Seznamte se vlastostmi a funkcemi synchrnonizačního protokolu Exchange ActiveSync?. (2) Navrhněte aplikaci a knihovny implementující komunikaci a posílání jednotlivých příkazů protokolu Exchange ActiveSync? na server. (3) Aplikace bude umožňovat změnu dat a formátu požadavků posílaných na server pro simulování funkčnosti různých klientů. (4) Implementujte aplikaci a ověřte její funkčnost se serverem Kerio Connect a Microsoft Exchange 2013.

Technologie: Java, C++, Python

Zadavatel: Kerio Technologies, Pavel Dobrý, pdobry@kerio.com

Systém pro portál vzájemného učení [PVU]

Cílem je vytvoření vzdělávacího portálu, který podporuje vzájemné učení uživatelů - snadné vytvoření uživatelských studijních materiálů (kvízů, testů i celých kurzů) a system jejich hodnocení. V úvahu připadá nové řešení nebo kombinace existujících (napr. Moodle, Mahara).

Zadavatel: UCV ZČU, Lucie Rohlíková <rohlikova@gmail.com>

Webová aplikace pro správu archivních fondů Škoda Plzeň včetně veřejného portálu o historii tohoto podniku [SAF]

Cílem je vytvoření aplikace, která umožní několik funkčností: Import z databáze pro popis archivních fondů a z databáze fotografií archivu Škoda Plzeň ve formátu MS Access do webové aplikace založené na prohlížeči historických dokumentů (Drupal 7, PHP). Uživatelské rozhraní pro správu fondů, digitalizovaných fotografií a dalších dokumentů. Zpřístupnění části dat pro veřejnost, včetně možnosti zadávání tematických článků, vyhledávání, výpisů dat, komentářů k fotografiím a dalším matriálům, popř. diskusního fóra. Kromě převodu dat předpokládáme pro uvedené funkce použití existujících standardních modulů Drupalu. Součást zadání je i tvorba vzhledu stránek.

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni, Petr Kocourek <informatik@soaplzen.cz>

Web a webová aplikace soutěže PilsProg [WSP] - tým Zanešený větrák

Cílem je kompletní re-implementace systému (frontend, administrace) pro http://pilsprog.fav.zcu.cz/ . Kromě vlastní funkcionality je kladen velký důraz na kvalitu řešení a bezpečnost.

Stávající technologie: PHP5?, MySQL?

Zadavatel: KIV ZČU, Tomáš Potužák

Plugin do IDE pro spouštění automatických testů [SAT] - tým Trol

Cílem je navrhnout a vytvořit plugin, který umožní zobrazení testovacího plánu přímo v prostředí IDE (Eclipse a/nebo NetBeans?).

Technologie: Java + SDK Eclipse a NetBeans?

Zadavatel: Kerio Technologies, Slavoj Písek, spisek@kerio.com

Generování výkazů času [GVC] - tým Brumla

Cílem je vytvořit nástroj, který umožní zadávání dat o časech strávených na různých aktivitách a zároveň import takových dat z kalendářových systémů, a z těchto dat generovat výkazy v různých formátech a úrovních podrobnosti (primárně XLS/XLSX formát).

Zadavatel: KIV ZČU, Petr Ježek

Kalkulačky předplatného jízdného IDP [KPJ] - tým 3HK

Cílem je vytvořit webovou aplikaci, která široké veřejnosti umožní zjistit možnosti a ceny kombinací předplatného pro časové jízdenky v okruhu Integrované dopravy Plzeňska dle zvolené kategorie (dospělý, student, ...), časového období (roční, měsíční, ...) a počtu tarifních zón (zóna 001 a vnější tarifní zóny). Data o tarifech budou získávána z datových souborů, při realizaci je potřeba brát v potaz pravidla provozu webu definovaná Správou IT města Plzně.

Zadavatel: POVED - Plzeňský organizátor veřejné dopravy, Hroudová Anna <hroudova@poved.cz>

ScrumBoard? pro Bugzillu [BSB]

Cílem práce je vytvořit webový ScrumBoard? nad systémem Bugzilla podle potřeb Kerio Technologies. Pro jeho vytvoření je nutné podrobně prostudovat bugtrackingový systém Bugzilla (frontend, DB backend) a seznámit se detailně s vývojovým procesem spol. Kerio (Bugzilla process, agilní vývoj).

Technologie: PHP, Javascript (Bugzilla je psaná v perlu)

Zadavatel: Kerio Technologies, Zdeněk Samuel, zsamuel@kerio.com

Inovace intranetové databáze okresního archivu Tachov [DAT] - tým Out of Memory

Cílem je přestavění zastaralé lokální intranetové databáze vzniklé pro potřeby tachovských archivářů před více než deseti lety na technologii PHP a MySQL?. V nově vytvořené aplikaci požadujeme především zprovoznění několika stávajících tabulek – seznam obcí, kronik, zvonů a článků – soudobé dokumentace, a dále převod dat evidence novinových výstřižků, která byla vytvořena prostřednictvím knihovnického programu Clavius. Aplikace bude používána pouze interně pro potřeby zaměstnanců a bude nainstalována na centrálním serveru v Plzni. Obsahuje jednoduché rozhraní pro zápis a vyhledávání dat z několika zmíněných evidencí a úvodní rozcestník s odkazy na různé weby.

Technologie: Je upřednostňováno využití open-source systému pro správu obsahu Drupal verze 7 (PHP, MySQL?).

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni, Petr Kocourek <informatik@soaplzen.cz>

Web UniCV? [UCV]

Quoting Lukáš Holý: "letos bude na ASWI team který dělal UniCV? a mají zájem na tom pokračovat. Čili pokud není plno, myslím že by to bylo vhodné."

Statistiky linkových spojů Plzeňského kraje [SLS] - tým RHS Programming

Účelem programu je vytvořit komplexní přehled o jízdách autobusů všech dopravců na pravidelných linkách procházejících Plzeňským krajem tak, aby poskytovala přehled o linkách a jejich spojích, zastávkách a jejich parametrech, odjezdových a příjezdových časech a časových omezeních, garantovaných návaznostech a dalších informacích obsažených ve zdrojových souborech. Vstupní data jsou obsažena ve zdrojových souborech formátu *.txt, nebo *.csv, výstupy jsou předpokládány ve stejných formátech.

Zadavatel: POVED - Plzeňský organizátor veřejné dopravy, Voříšek Stanislav <vorisek@poved.cz>

Webová aplikace pro portál MyVocabulary?.cz [MYV] - tým Varan

Cílem práce je analyzovat potřeby a vytvořit/re-implementovat odpovídající sadu modulů pro web, který poskytuje pomoc žákům, rodičům a učitelům ve vzdělávacím procesu zejména pro úkoly zapamatování si množství jednotlivých fakt. Pro představu je možné se podívat na současnou funkční aplikaci http://myvocabulary.cz, na které již pracují uživatelé ale která není kompletní ani designově zpracovaná - k dispozici jsou grafické návrhy a datová analýza, která se ještě bude upřesňovat.

Zadavatel: Alena Jiráková <jirakova@garanceplzen.cz>

Inovace modulu pro prohlížení snímků digitalizovaných dokumentů [PSD]

Výsledek práce bude modul pro integraci zvoleného klienta (prohlížeče snímků) do open-source systému pro správu obsahu Drupal (PHP, MySQL?). V současné době je použit prohlížeč IIPZoom? založený na technologii Flash, se kterým jsou problémy na moderních zobrazovacích zařízeních (mobily, tablety). Požadujeme jeho nahrazení prohlížečem založeným na technologii HTML 5 – lze využít některý z dostupných existujících prohlížečů (např. IIPMooViewer?, diva.js, OpenLayers? Zoomify), který může být případně upraven pro potřeby aplikace. Serverová část bude nadále zajištěna image serverem IIP Image. Zdrojová data jsou uložena ve formátu JPEG 2000 v pyramidové struktuře, image server je dle požadavků klienta převádí na dlaždice ve formátu JPEG, ze kterých klient ve webovém prohlížeči skládá obraz požadovaných rozměrů a rozlišení. Na serveru se využívá cache Memcache a Varnish. Praktické využití výsledného modulu v přeshraničním projektu pro zveřejnění archivních dokumentů – www.portafontium.cz.

Technologie: Je upřednostňováno využití open-source systému pro správu obsahu Drupal verze 7 (PHP, MySQL?).

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Plzni, Petr Kocourek <informatik@soaplzen.cz>


Vlastní zadání

Stránky parkovaniplzen.cz [SPP]

Vývoj první verze stránek byl zastaven z důvodu kvality kódu, nefunkčnosti a neschopnosti programátora pokračovat na komplexnějších částech.

Stránky musí splňovat požadavky:

  - Prezentace několika parkovacích ploch v Plzni.
  - Přehled jejich vytíženosti a možnost rezervace.
  - Uživatelské účty s přehledem rezervací, plateb, on-line kameramy, ...
  - Generování smluv do PDF.
  - Párování plateb.
  - 3 druhy administrátorských účtů.
    1) Nezávislý subjekt, využívající tento systém pro své - nezávislé - parkoviště.
    2) Správce několika parkovišť a zároveň "údržbář" systému (má jen omezená admin práva).
    3) Majitel parkovacích ploch - administrátor (kompletní správa systému).

Stránky jsou zadány do PHP + MySQL? a z předchozí verze jde použít jen grafika (vytvořena externím grafikem)...

Zadavatel: majitel parkovišť a absolvent FEL Štěpán Neústupný.

Navrhovatel: vaclav.rajtmajer@gmail.com